Aurdino ile Led Yakma Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Etkinliğin amacı öğrencilerde bilgi işlemsel düşünme becerisi, algoritmik düşünme, eleştirel düşünmeve problem çözme becerilerini ortaya çıkarmak için Robotik kodlama eğitimi kapsamında, temel giriş etkinliği olarak LED uygulaması yapılması amaçlanmaktadır.
Atölye Lideri: Derya ARSLAN

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor