Pigmentlerin Varlığı Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Bitkilerde bulunan farklı pigmentlerin varlığının kâğıt kromatografi tekniği ile kanıtlanması ve bupigmentlerin R, değerlerinin hesaplanması
Atölye Lideri:Fatih KUZGUN

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor