Renk Farkı Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Özel gereksinimle öğrenciler için oldukça güç olan renk kavramının ana renklerin kavranması ve üç ana renkten ara renklere ulaşma hazzını yasaması, yaratıcılıklarının artması, merak ve keşfetme duygularının gelişmesi ve kendilerini ifade etme deney sonunda özel öğrencilerimizin deney yapma alışkanlığı, gözlem yapabilme becerisi, not tutabilme bilgisi kazanmaları atölyemizin temel amaçlarındandır.
Atölye Lideri:Fatma AKÇEŞME

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor