Gece Lambası Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Bilime merak uyandırmak, fen ve mühendislik arasında ilişki kurmak, üretim bilinci uyandırmak, psikometri becerileri geliştirmek, bilimsel süreç becerileri kazandırmak, disiplinler arası uyum sağlamak.
Atölye Lideri:Gamze SEVEN

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor