Özgün Çantam Atölyesi


Etkinliğin Amacı: -Baskısız ham bez çantaya çizeceği deseni düşünüp tasarlama aşamasında düşünme becerilerini geliştirme,-Tasarladığı deseni çizme aşamasında küçük kas motor becerilerini geliştirme,-Desenini oluşturup seçerken karar verme becerilerini geliştirme,-Ham bez çantayı boyama aşamasında ana ve ara renkleri öğrenme,-Sekil- zemin ilişkisini kavrayabilme,-Doğa dostu bez çantalar kullanarak sıfır atığa ve ileri dönüşüme katkı sağlayan bilinçli tüketiciler yetiştirme.
Atölye Lideri:Gülay DOĞAN
Atölye Rehberi: Meltem DOĞAN

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor