Ritmi Yakala Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Basit ritim araçları ile öğrencilerde zamanlama, grup çalışması, birlikte hareket edebilme, dinleme ve hızlı öğrenme becerileri geliştirerek dans algoritması oluşturma ve disiplinler arası öğrenmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Atölye Lideri:Gülistan AKDENİZ

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor