Hazine Avı Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Mobil uygulamalarla öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmakTeknoloji yardımıyla etkileşimli grup çalışması gerçekleştirmek Gps Teknolojisi ile yön bulma becerisi kazanmakWeb teknolojilerini eğitim süreciyle kaynaştırmak Actionbound uygulaması ile web2.0 araçlarının öğrenme sürecinde kullanışlı ve etkili yönlerini ortaya çıkarmak
Atölye Lideri: Gülsemin AKKURT

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor