Izokare Atölyes


Etkinliğin Amacı: Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve tekniklerini bir model yardımıyla göstermesi ve yaparak-yasayarak öğrenmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Atölye Lideri:Hasan Oğuz BAŞKAYA

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor