Hız Treni Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Bu etkinlikte öğrencilerin mühendislik becerilerinin geliştirilerek, steam uygulamalarını keşfederek fizik ve matematik hesaplarının yapıların inşasındaki önemini fark etmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı düşünce, planlama, gözlem ve araştırma, aldıkları kararların sonuçlarını gözden geçirme ve analiz yapma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Atölye Lideri: Ahsen ÖVER

Tarih: 2021-10-07

İstanbul Bilimle Şenleniyor