Hovercraft Yapalım Atölyesi


Etkinliğin Amacı :Hovercraft yapımı ile öğrencilerin basit STEM uygulamalarını keşfederek öğrenmeleri ve bilimsel merak duygusu oluşturulması amaçlanmaktadır.
Atölye Lideri:Merve ARIK

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor