Kriptolog Atölyesi


Etkinliğin Amacı:Kriptolojinin, ilgili ve kabiliyetli orta ve lise öğrencilerine tanıtılması ile ülkemizde konu üzerindeki farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır.
Atölye Lideri:Nazife ARAT

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor