Makey Makey Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Makey Makey kitiyle günlük hayatta kullanılan meyve, sebze, oyun hamuru, su, tuzlu su gibi maddelerin iletken olup olmadıklarının kavranması, blok tabanlı kodlama aracı olan Scratch uygulamasında kodların nasıl çalıştığının kavranması, Scratch uygulamasıyla hazırlanan sağlıklı beslenme oyunuyla günlük yasamda tüketilen besinlerin hangilerinin sağlıklı hangilerinin sağlığımız açısından zararlı olduklarının kavranması amaçlanmaktadır. Atölye Lideri: Arman AKSOY

Tarih: 2021-09-07

İstanbul Bilimle Şenleniyor