Gör-Geç Atölyesi


Etkinliğin Amacı: 2020 yılında TÜBITAK 2204-A/B kapsamında derece alan araştırma projeleri pandemi nedeniyle sergilenememiş, hem proje sahibi öğrenciler hem de bu projeleri merak eden diğer araştırmacılar onları inceleme fırsatı bulamamıştır. Amacımız pandemi nedeniyle sergilenememiş projeleri meraklılarıyla buluşturmak; öğrencilerin araştırma projelerine olan ilgilerini arttırmak, temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında yapılmış çalışmaları incelemesini ve deneyim paylaşımında bulunmasını sağlamaktır.
Atölye Lideri:Reyhan ÖZ YILDIZ
Atölye Rehberi:Seyide Senanur Talaşlıoğlu

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor