Mikroskop Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Mikroskop kullanımı ile örnek hazırlama ve inceleme sürecini kavranması, farklı mikroskobik canlılar ile çeşitli kesitlerin gözlemlenerek doğaya ve canlılara olan ilgi ve merakın arttırılması hedeflenmektedir.
Atölye Lideri:Rüzgar ÇİÇEK

Tarih: 2021-10-09

İstanbul Bilimle Şenleniyor