Kriptolojik Oryantalin Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin erken yasta oyunlaştırma, farklı yaklaşımlarla kriptoloji yoluyla bakış açılarını değiştirme, kaygı düzeylerini düşürmediği ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini destekleme ve bilişsel düzeyde kriptoloji ile oryantalin sporuna katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Atölye Lideri:Selim KESKİN

Tarih: 2021-10-09

İstanbul Bilimle Şenleniyor