Sanatın İçindeki Geometri


Etkinliğin Amacı: Meşhur mimari eserlerdeki geometrik desenlerin çizimini adım adım göstererek sanatkarların yüzlerce yıl önce bu karışık desenleri nasıl oluşturabildiklerini anlatmak ve bir cetvel, pergel ve kâğıtla öğrencilerin desenleri çizebilmelerini sağlamaktır.
Atölye Lideri:Serpil DEĞİRMENCİ

Tarih: 2021-10-09

İstanbul Bilimle Şenleniyor