Geçmişten Günümüze Müze Gezisi Atölyesi


Etkinliğin Amacı: Ziyaretçilerimizi 20. Yüzyılın basından bugüne kadar keyifli bir bilimsel yolculuğa çıkarmak. Yakıntarihimizde günlük hayatımızda önemli yer tutan ancak bugün kullanım değerini yitirmiş eşyalar (daktilolar, telefonlar, fotoğraf makineleri, radyolar ve bilgisayarlar vb.) tanıtarak, ziyaretçilerimizigeçmişten günümüze keyifli bir bilimsel yolculuğa çıkarmak amaçlanmaktadır.
Atölye Lideri:Bilge YILMAZ

Tarih: 2021-10-08

İstanbul Bilimle Şenleniyor