Tübitak 4007 Bilim Şenliği

İstanbul Bilimle Şenleniyor TÜBİTAK 4007

“İstanbul Bilimle Şenleniyor” başlıklı bilim şenliğimizi 7-8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirmeyi ve bilim insanlarıyla hedef kitlemiz olan öğrencilerimizi bütünleştirmeyi, öğrencilerimizde farkındalık oluşturarak onların bilime olan ilgilerini artırmayı, bilim okuryazarı bireyler olmaları yolunda anlamlı bir adım atmalarını sağlamayı amaçlamaktayız.
Amaç: Okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerimizi kapsayacak şekilde planladığımız “İstanbul Bilimle Şenleniyor” bilim şenliğiyle bilim ve teknolojiyi anlaşılır kılma, bilimin heyecanlı, şaşırtıcı ve merak uyandıran dünyasına adım atılmasını sağlama, bilim kültürünün ve bilimsel iletişimin toplumda yaygınlaştırılmasına destek olma amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıları temel bilimleri öğrenmeye teşvik etme ve teknolojiyi doğru kullanmaya yönlendirme aynı zamanda bilim okuryazarlığı ile bilimin her yerde hayat boyu sürdürülmesi ve bu doğrultuda bilimsel ve kültürel ihtiyaçları karşılama, bilime yönelik ilgiyi artırma ve kariyer bilincini geliştirme önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca 39 ilçemizi şenliğimizde bütünleştirerek geniş bir yelpazede sunacağımız atölyelerimizle bilim-teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamayı planlamaktayız.

Hedef Kitlemiz/Etkinlikler/Paydaşlarımız

 • Anasınıfı öğrencileri
 • İlkokul öğrencileri
 • Ortaokul öğrencileri
 • Lise öğrencileri
 • 55 Atölye
 • 8 Söyleşi
 • 4 Etkinlik
 • 26 Gösteri
 • 30 Proje
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Fatih Belediyesi

Etkinlik Takvimi

Etkinlik Yeri: Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Atölyeler

MERAK UYANDIRAN 55 ATÖLYE


Davetli Akademisyenler

7-8-9 Ekim 2021. 09.00-17.00

Dünya Bilim Müzeleri Semineri
Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Prof. Dr. Fethiye Erbay2021-10-08----13:00-14:00

Bilgi İşlemsel Düşünme Semineri
Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Prof. Dr. Serhat Bahadır2021-10-07----11.00-12.00

Müze Sergileri ve Yeni Teknolojiler Semineri
Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Doç. Dr Mutlu Erbay2021-10-07----11:00-12:00

Bilimi anlamak neden önemli? Pandemi süreci bize neler gösterdi? Semineri
Lise ve dengi okul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri

Doç. Dr Özgür Kıvılcan Doğan2021-10-09----11:00-12:00

Bilimi anlamak neden önemli? Pandemi süreci bize neler gösterdi? Semineri
Lise ve dengi okul öğrencileri; Ortaokul öğrencileri

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Negiş2021-10-08----11:00-1200

Oyunlaştırma ve Dijital Oyunlar Semineri
Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Dr. Öğr. Üyesi Selin Süar2021-10-09----14:00-1500

Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerinin ve Psikomotor Davranışlarının Değerlendirilmesi Semineri
Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş2021-10-09----13.00-14.00

Bağımlılığın Psikolojisi
Ortaokul öğrencileri; Lise ve dengi okul öğrencileri

Doç.Dr. CEMAL ONUR NOYAN2021-10-07----10:00-11:00

SSS

İLETİŞİM


ADRES

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/
Fatih/İSTANBUL